QRprojekt.cz

Zabýváme se problematikou QR kódů, navrhneme originální a zcela jedinečné řešení v této oblasti. Hlavním cílem je co nejrychleji, nejefektivněji a nejkomfortněji zprostředkovat informace uživateli.

Přečtěte si více o nás

O nás

Zabýváme se problematikou QR kódů, navrhneme originální a zcela jedinečné řešení v této oblasti. 

Co to je QR kód? 

Jedná se o maticově uspořádaný obrazec, který může být umístěn na jakémkoliv materiálu, nejčastěji bývá tištěn na papír. 

K čemu slouží? 

QR kód je nositelem informace, která může být ve formě 

- Prostého textu 

- pdf souboru, který obsahuje text s obrázky 

- souboru doc., docx. apod. 

- pouze obrázku

- animace  

 

Hlavním cílem je co nejrychleji, nejefektivněji a nejkomfortněji zprostředkovat informace uživateli.